​​​​​​​Publicerad: 2020-02-24

Skattefri gåva eller inte?

När blir en gåva skattefri? Så här svarar Resultats experter.
​​​​​​​
​​​​​​​Publicerad: 2020-02-19

Då hålls Skatteverkets skatteträffar under våren

Varje år håller Skatteverket skatteträffar för den som arbetar med skatter och redovisning på ett företag, är revisor eller redovisningskonsult. Fokusområden är rättsfall, viktiga nyheter, praktiska tips och digitala tjänster. Mellan 18 februari och 17 juni hålls 214 fysiska träffar över hela landet och dessa kompletteras med webbseminarier uppdelade i tre delar med samma innehåll som de fysiska träffarna.
Läs mer på Skatteverkets webb.
​​​​​​​Publicerad: 2020-02-18

Ökad möjlighet för att ladda upp digital revisionsberättelse separat

Allt fler programvaruleverantörer blir godkända för uppladdning av digital revisionsberättelse separat. Under 2020 hoppas Bolagsverket på att de totala uppladdningarna ska vara minst 20 procent. 
​​​​​​​Publicerad: 2020-02-17

Bakslag för Skatteverket i mål om 3:12-reglerna

Ett bolag, två ägare. Den ene ville lämna bolaget och sälja sina andelar till den andre. Men företagarna var inte överens med Skatteverket när det gällde beskattningen. Nu har de fått rätt i högsta instans.
​​​​​​​Publicerad: 2020-02-12

Företagsägda bilar kontrolleras extra av Skatteverket

Oredovisade förmåner är en av de vanligaste orsakerna till att företag får höjd skatt. I år granskar Skatteverket privata kostnader och oredovisade förmåner extra noga.

​​​​​​​Publicerad: 2020-02-11

HFD: Uthyrning av vårdpersonal var momspliktig

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat fyra förhandsbesked från Skatterättsnämnden rörande gränsdragningen mellan momsfri sjukvård och momspliktig uthyrning av vårdpersonal. I samtliga fall fastställer domstolen förhandsbeskeden. De aktuella tjänsterna utgör, enligt domstolen, momspliktig uthyrning.
​​​​​​​Publicerad: 2020-02-10

I år skickas inga kontrolluppgifter för lön och pension

Arbetsgivare och pensionsutbetalare skickade i fjol ut 65 miljoner kontrolluppgifter för lön och pension till mottagarna av sådana betalningar i fjol. Men i år blir det inga sådana utskick. 

​​​​​​​Publicerad: 2020-02-07

Utredare: Höj rutavdraget till 75 000 kronor

Höjt belopp och fler tjänster som omfattas. Så kan rutavdraget komma att förändras. Förslaget presenteras i en statlig utredning.
​​​​​​​Publicerad: 2020-02-04

EU vill underlätta e-handel mellan företag och privatpersoner

EU tar ännu ett steg för att förenkla regelverket för e-handel, underlätta e-handel mellan företag och privatpersoner – och för att säkra skattepengar. 
​​​​​​​Publicerad: 2020-01-29

Momsavdrag kunde göras vid dotterbolagsförsäljning

En dom i förvaltningsrätten öppnar för holdingbolag att dra av omkostnader vid försäljning av dotterbolag. Domen har dock överklagats och det återstår att se om rättens slutsatser får stöd i högre instans.
​​​​​​​Publicerad: 2020-01-28

Vilken bakgrundskontroll får arbetsgivaren göra?

Att göra bakgrundskontroll av de anställa blir allt vanligare. Men när har arbetsgivaren rätt att göra en kontroll? Och vad får man kontrollera? Läs vad Resultats experter svarar.
​​​​​​​Publicerad: 2020-01-24

Digital brevlåda ger tidig deklaration

Rekordmånga får sin deklaration tidigt i år. Samtidigt är det nytt att arbetsgivare och pensionsutbetalare inte längre skickar ut kontrolluppgifter för lön och pension.
​​​​​​​Publicerad: 2020-01-23

Brexit närmar sig – tre tips

Brexit närmar sig med stormsteg i år. Dags att se hur det egna företaget påverkas, samt att påbörja förberedelserna.
​​​​​​​
​​​​​​​Publicerad: 2020-01-22

Belopp och procent 2020

Skattefria traktamenten, arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt. Har du koll på vilka belopp och procentsatser som gäller för 2020? På Skatteverkets webb finns en kort version med information om belopp och procentsatser gällande exempelvis fastighetsskatt, skattefria traktamenten och arbetsgivaravgifter. Under januari kommer Skatteverket också att publicera en längre version av ”Belopp och procent”.
Här hittar du ”Belopp och procent 2020 – en kort version”
​​​​​​​Publicerad: 2020-01-20

K2 eller K3?

Borde fler mindre företag ta steget över från K2 till K3? Redovisningsspecialist Eva Törning reder ut vad som gäller när ett mindre företag ska välja K-regelverk.

​​​​​​​Publicerad: 2020-01-17

Har revisorn tystnadsplikt?

När har revisorn tystnadsplikt? Läs vad Resultats experter svarar.

​​​​​​​Publicerad: 2020-01-16

Flyttbara moduler är lös egendom – bättre regler för avskrivningar

Hösten 2018 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att moduler som är lätta att flytta på är lös egendom när det gäller mervärdesskatt. Nu kommer Skatteverkets nya rättsliga vägledning. Detta innebär bättre avskrivningsregler.
​​​​​​​Publicerad: 2020-01-15

Anseenderisker – ett ofta förbisett hot mot affärerna

Risker kopplade till det egna företagets anseende är av affärskritisk karaktär, men samtidigt lätta att glömma bort. Marie Enander och Olof Arwinge på KPMG tipsar om vad man kan göra.

​​​​​​​Publicerad: 2020-01-07

Undvik personligt betalningsansvar – håll koll på ditt aktiekapital

Håll koll på ditt aktiekapital och kontrollbalansräkningen! Annars kan du bli personligen betalningsansvarig för bolagets skulder. Uppmaningen är än viktigare nu när aktiekapitalkravet sänkts.

Läs mer här (hela artikeln)
​​​​​​​Publicerad: 2020-01-03

E-tjänst för arbetsgivardeklaration förbättrad

Skatteverket har uppdaterat tjänsten för inlämning av arbetsgivardeklaration. Nu kan du se fler uppgifter i steget ”granska och skicka in”.
​​​​​​​Publicerad: 2020-01-02

Håll koll på viktiga datum

Missa inga viktiga datum som företagare. Här är Resultats Kom ihåg! för årets första månad 2020. Du kan också alltid gå in på Skatteverkets webb och ta reda på exakt vilka datum som gäller för just ditt företag.
​​​​​​​
​​​​​​​Publicerad: 2019-12-20

Skattetabellen 2020

Nyfiken på vilken skattesats som gäller för dig nästa år? Nu kan du ta reda på det.
Skatteverket har publicerat skattetabellerna för 2020. Genom att besöka myndighetens webb kan du hämta din skattetabell. Där kan du få information om beräkning av skatteavdrag och se tabeller för månadslön, tvåveckorslön och engångsbelopp.
Du hittar tabellen här: Skatteverket Skattetabell 2020

​​​​​​​Publicerad: 2019-12-19

​​​​Nytt år – nya lagar

Sänkning av aktiekapitalet, förlängt anställningsskydd och krav på elektronisk betalning för rätt till rut- och rotavdrag. Som vanligt bjuder nytt år på flera nya lagar.

​​​​​​​Publicerad: 2019-12-18

​​​​Lagen om personalliggare har gett effekt

Minskad lönesumma per anställd. Det är resultatet av lagkravet på personalliggare. Skatteverket drar slutsatsen att svarta jobb blivit vita.
​​​​​Publicerad: 2019-12-17

​​​​Arbetsgivaravgifterna kan sänkas för långtidsarbetslösa

Ingångsavdrag ska göra det möjligt att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förslaget är nu ute på remiss.
Läs mer här (hela artikeln)
Läs mer: Regeringens promemoria 
Publicerad: 2019-12-16

​​​​Styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst

Styrelsearvode ska i normalfallet beskattas som inkomst av tjänst. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast och ser därmed ingen anledning att ändra praxis.

Läs mer här (hela artikeln)
Läs mer: Skatterättsnämnden 107-17/D               
               Högsta förvaltningsdomstolen 3978-18
Publicerad: 2019-12-12

​​​​Konsult som blev delägare slapp skatta som anställd

En grupp konsulter har ett gemensamt bolag. De bjuder in en annan konsult att bli delägare. Skatterättsnämnden meddelar att den nye delägaren driver en självständig verksamhet och inte räknas som anställd.
​​​​​​​
Läs mer här (hela artikeln)
Läs mer: Skatterättsnämnden 42-19/D
Publicerad: 2019-12-11

​​​​​​​Tillväxtverket ska se över möjligheten att förenkla för företag
Tillväxtverket ska sammanställa och utveckla förslag till förenklingar för företagare. Uppdraget kommer från näringsministern och ska redovisas senast sista juni 2020.

​​Läs mer här
Publicerad: 2019-12-10
Julklappar – det här gäller
450 kronor inklusive moms. Så mycket får julklappen till dina anställda kosta. I alla fall om den ska vara skattefri.

​​Läs mer här (hela artikeln)
Läs mer: Skatteverket om vad som gäller kring julgåvor
Publicerad: 2019-12-09

Uttag inför årsskiftet
Har du koll på uttagen inför årsskiftet? Om inte är det hög tid att ta itu med frågan nu.

​​Läs mer här
Publicerad: 2019-12-05
​Familjeföretagare slapp förmånsskatt vid generationsväxling
En familj ska genomföra en generationsväxling i sitt företag, aktier ska byta ägare inom familjen. Skatterättsnämnden meddelar att aktiegåvorna är skattefria förvärv.

​​Läs mer här (hela artikeln)
Läs mer: Skatterättsnämnden 20-19/D
Publicerad: 2019-11-29
​​​​
Sänkt aktiekapital för privata aktiebolag

Aktiekapitalet för privata aktiebolag sänks till 25 000 kronor. De nya reglerna gäller från 1 januari 2020.

​​Läs mer här
Publicerad: 2019-11-27
​​​​Är restid arbetstid?
När börjar egentligen arbetsdagen? Är det när arbetstagaren inställer sig på kontoret eller i vissa fall hos kunden, eller börjar arbetsdagen redan när arbetstagaren påbörjar sin resa till kontoret eller kunden? För om arbetstagaren ska kunna inställa sig på kontoret eller hos kunden en viss tid så borde väl resan dit anses som beordrad av arbetsgivaren? Arbetsdomstolen kommer att uttala sig om detta nu i december.
​​Läs mer här
Publicerad: 2019-11-26

​​​​​​​Nyheter inför bokslutet 2019
Få nyheter för företag som inte har noterade aktier. Så sammanfattar Carina Edlund, redovisningsspecialist på KPMG, nyheterna inför bokslutet 2019.

​​​Läs mer här
Publicerad: 2019-11-21
När Skatteverket ringer på – så hanterar du en skatterevision
Att inte följa sin revisor eller rådgivares råd vid en skatterevision kan straffa sig ordentligt. Behåll lugnet och ta hjälp tidigt.

​​​Läs mer här
Publicerad: 2019-11-19
Måste jag spara fakturorna?
En fråga som ofta återkommer till Resultats experter är den om i vilket skick kvitton och fakturor måste sparas. Läs vad experterna svarar om fakturor som skickats till kunder.

​​​Läs mer här (hela artikeln)
Läs mer om arkivering här: Kan jag slänga kvittot?
Publicerad: 2019-11-14
När ska mina anställda förmånsbeskattas för vård?
Förmån för hälso- och sjukvård, samt företagshälsovård. Var går gränserna? Resultat reder ut.

​​​Läs mer här
Publicerad: 2019-11-13
Slutet på perioden avgörande för överklagande av moms
Ett företag kan ha period för redovisning av moms i två olika beskattningsår. Hur ska då tiden för överklagande och omprövning av beslut om moms beräknas? Avgörande är när redovisningsperioden avslutas, skriver Skatteverket.

​​​Läs mer här (hela artikeln)
Läs mer: Skatteverkets ställningstagande DNR 202 363935-19/111
Publicerad: 2019-11-12
Dessa påverkas av momsfriheten på sjukvård
Skatteverket har preciserat vilka aktörer som omfattas av momsundantaget för sjukvård. Samtidigt väntas ytterligare domar som påverkar vårdmomsen senare i år.

​​​Läs mer här (hela artikeln)
Läs mer: Skatteverkets ställningstagande Vilka aktörer som har möjlighet att tillhandahålla från skatteplikt undantagen sjukvård, mervärdesskatt​​​​​​​
Publicerad: 2019-11-11
E-tjänst för bilförmånsberäkning uppdaterad
Behöver du räkna ut förmånsvärdet på din bil? Nu har Skatteverket uppdaterat sin e-tjänst. Skatteverket begär årligen in uppgifter från biltillverkare och generalagenter om nya bilmodeller och nybilsproser. I sin e-tjänst samlar sedan myndigheten informationen som ligger till grund för bilförmånsberäkningen. Nu har Skatteverket uppdaterat tjänsten för bilförmånsberäkning. Nytt är nybilsprislistan.
Läs mer: Här hittar du Skatteverkets e-tjänst Bilförmånsberäkning
Publicerad: 2019-11-08
Får företaget äga en husvagn?
Jag har ett byggföretag och tänkte köpa in en husvagn till företaget för att jag ska kunna använda den för övernattning vid jobb, är det ok?

​​​Läs mer här
Publicerad: 2019-11-06
Förslag om avskaffat reseavdrag får kritik
Regeringens förslag om att ta bort reseavdraget och ersätta det med en skattereduktion får kritik från flera remissinstanser. 

​​​Läs mer här
Publicerad: 2019-11-04
Företrädaransvaret ses över
Reglerna om företrädaransvar ska ses över. Regeringen har tillsatt en utredning som ska vara klar hösten 2020.
Publicerad: 2019-10-29

Heltid en norm, deltid en möjlighet

Vi får allt oftare höra om rapporter som redogör för att den nya generationen, 90-talisterna, värdesätter balans i livet. Att arbeta heltid är i dag en norm och något som många inte ifrågasätter. Om några år kanske normen är att arbeta deltid om rapporterna stämmer skriver advokat Anneli Lönnborg i sin arbetsrättskrönika.
​​​​​​​
Publicerad: 2019-10-28

Bakslag i HFD för uthyrare av lägenheter

Att hyra ut möblerade lägenheter under långa perioder är inte en verksamhet som konkurrerar med hotellbranschen. Snarare är det passiv uthyrning av fast egendom och därmed inte en skattepliktig verksamhet enligt Högsta förvaltningsdomstolen.

Publicerad: 2019-10-25

Dyrare bränna avfall och använda plastkassar

Nästa år väntas tre stora förändringar inom miljöskatter, närmare bestämt när det gäller avfallsförbränning, plastkassar och förändringar i koldioxidskatt.
Publicerad: 2019-10-24

Jämställdhet vid rekrytering gynnar affärerna

Anna Stenberg, grundare till WES Group, får priset Årets entreprenör. Rekryteringsföretaget satsar på jämställdhet och mångfald på ett sätt som gynnar företagens affärer.

Läs mer här
Publicerad: 2019-10-24

Felaktiga uppsägningar kan få kännbara konsekvenser

Vad kan hända arbetsrättsligt om du som arbetsgivare inte gör rätt vid exempelvis en uppsägning? Resultats arbetsrättskrönikör Anneli Lönnborg gästar Reko-podden och reder ut vad som gäller.
Läs mer här (hela artikeln)
Podden hittar du här: Rekopodden avsnitt 13 - arbetsrätt
Publicerad: 2019-10-23

Sålda bostadsrätter räknades som lagertillgång

En bostadsrätt är främst en nyttjanderätt och inte ett värdepapper. Därför ska ett företag som har sålt bostadsrätter betala skatt på vinsten. Företaget ska också betala skattetillägg för att ha lämnat oriktig uppgift.
Läs mer här (hela artikeln)
Läs mer: Högsta förvaltningsrätten mål nr 3595-18
Publicerad: 2019-10-22

Får jag fråga mina anställda om de tillhör något fackförbund?

Vi står inför ett beslut om omplacering av en anställd och behöver inför detta beslut få reda på om den anställde är fackligt ansluten. 

Läs mer här