Publicerad: 2019-12-02

Håll koll på viktiga datum!

Du missar väl inga viktiga datum i december? Resultat ger dig kom ihåg-listan du behöver som företagare.

​​Läs mer här
Publicerad: 2019-11-29
​​​​
Sänkt aktiekapital för privata aktiebolag

Aktiekapitalet för privata aktiebolag sänks till 25 000 kronor. De nya reglerna gäller från 1 januari 2020.

​​Läs mer här
Publicerad: 2019-11-27
​​​​Är restid arbetstid?
När börjar egentligen arbetsdagen? Är det när arbetstagaren inställer sig på kontoret eller i vissa fall hos kunden, eller börjar arbetsdagen redan när arbetstagaren påbörjar sin resa till kontoret eller kunden? För om arbetstagaren ska kunna inställa sig på kontoret eller hos kunden en viss tid så borde väl resan dit anses som beordrad av arbetsgivaren? Arbetsdomstolen kommer att uttala sig om detta nu i december.
​​Läs mer här
Publicerad: 2019-11-26

​​​​​​​Nyheter inför bokslutet 2019
Få nyheter för företag som inte har noterade aktier. Så sammanfattar Carina Edlund, redovisningsspecialist på KPMG, nyheterna inför bokslutet 2019.

​​​Läs mer här
Publicerad: 2019-11-21
När Skatteverket ringer på – så hanterar du en skatterevision
Att inte följa sin revisor eller rådgivares råd vid en skatterevision kan straffa sig ordentligt. Behåll lugnet och ta hjälp tidigt.

​​​Läs mer här
Publicerad: 2019-11-19
Måste jag spara fakturorna?
En fråga som ofta återkommer till Resultats experter är den om i vilket skick kvitton och fakturor måste sparas. Läs vad experterna svarar om fakturor som skickats till kunder.

​​​Läs mer här (hela artikeln)
Läs mer om arkivering här: Kan jag slänga kvittot?
Publicerad: 2019-11-14
När ska mina anställda förmånsbeskattas för vård?
Förmån för hälso- och sjukvård, samt företagshälsovård. Var går gränserna? Resultat reder ut.

​​​Läs mer här
Publicerad: 2019-11-13
Slutet på perioden avgörande för överklagande av moms
Ett företag kan ha period för redovisning av moms i två olika beskattningsår. Hur ska då tiden för överklagande och omprövning av beslut om moms beräknas? Avgörande är när redovisningsperioden avslutas, skriver Skatteverket.

​​​Läs mer här (hela artikeln)
Läs mer: Skatteverkets ställningstagande DNR 202 363935-19/111
Publicerad: 2019-11-12
Dessa påverkas av momsfriheten på sjukvård
Skatteverket har preciserat vilka aktörer som omfattas av momsundantaget för sjukvård. Samtidigt väntas ytterligare domar som påverkar vårdmomsen senare i år.

​​​Läs mer här (hela artikeln)
Läs mer: Skatteverkets ställningstagande Vilka aktörer som har möjlighet att tillhandahålla från skatteplikt undantagen sjukvård, mervärdesskatt​​​​​​​
Publicerad: 2019-11-11
E-tjänst för bilförmånsberäkning uppdaterad
Behöver du räkna ut förmånsvärdet på din bil? Nu har Skatteverket uppdaterat sin e-tjänst. Skatteverket begär årligen in uppgifter från biltillverkare och generalagenter om nya bilmodeller och nybilsproser. I sin e-tjänst samlar sedan myndigheten informationen som ligger till grund för bilförmånsberäkningen. Nu har Skatteverket uppdaterat tjänsten för bilförmånsberäkning. Nytt är nybilsprislistan.
Läs mer: Här hittar du Skatteverkets e-tjänst Bilförmånsberäkning
Publicerad: 2019-11-08
Får företaget äga en husvagn?
Jag har ett byggföretag och tänkte köpa in en husvagn till företaget för att jag ska kunna använda den för övernattning vid jobb, är det ok?

​​​Läs mer här
Publicerad: 2019-11-06
Förslag om avskaffat reseavdrag får kritik
Regeringens förslag om att ta bort reseavdraget och ersätta det med en skattereduktion får kritik från flera remissinstanser. 

​​​Läs mer här
Publicerad: 2019-11-05
Dags att betala kvarskatt
Senast 12 november ska kvarskatten vara betald. Nytt för i år är att de flesta företagare har samma betalningsdatum som löntagare.

​​​Läs mer här
Publicerad: 2019-11-04
Företrädaransvaret ses över
Reglerna om företrädaransvar ska ses över. Regeringen har tillsatt en utredning som ska vara klar hösten 2020.
Publicerad: 2019-11-01

Kom ihåg – viktiga datum för november

Missa inga viktiga datum som företagare. Här är Resultats Kom ihåg! för november 2019. Du kan också alltid gå in på Skatteverkets sajt och ta reda på exakt vilka datum som gäller för just ditt företag. 
​​​​​​​
Publicerad: 2019-10-29

Heltid en norm, deltid en möjlighet

Vi får allt oftare höra om rapporter som redogör för att den nya generationen, 90-talisterna, värdesätter balans i livet. Att arbeta heltid är i dag en norm och något som många inte ifrågasätter. Om några år kanske normen är att arbeta deltid om rapporterna stämmer skriver advokat Anneli Lönnborg i sin arbetsrättskrönika.
​​​​​​​
Publicerad: 2019-10-28

Bakslag i HFD för uthyrare av lägenheter

Att hyra ut möblerade lägenheter under långa perioder är inte en verksamhet som konkurrerar med hotellbranschen. Snarare är det passiv uthyrning av fast egendom och därmed inte en skattepliktig verksamhet enligt Högsta förvaltningsdomstolen.

Publicerad: 2019-10-25

Dyrare bränna avfall och använda plastkassar

Nästa år väntas tre stora förändringar inom miljöskatter, närmare bestämt när det gäller avfallsförbränning, plastkassar och förändringar i koldioxidskatt.
Publicerad: 2019-10-24

Jämställdhet vid rekrytering gynnar affärerna

Anna Stenberg, grundare till WES Group, får priset Årets entreprenör. Rekryteringsföretaget satsar på jämställdhet och mångfald på ett sätt som gynnar företagens affärer.

Läs mer här
Publicerad: 2019-10-24

Felaktiga uppsägningar kan få kännbara konsekvenser

Vad kan hända arbetsrättsligt om du som arbetsgivare inte gör rätt vid exempelvis en uppsägning? Resultats arbetsrättskrönikör Anneli Lönnborg gästar Reko-podden och reder ut vad som gäller.
Läs mer här (hela artikeln)
Podden hittar du här: Rekopodden avsnitt 13 - arbetsrätt
Publicerad: 2019-10-23

Sålda bostadsrätter räknades som lagertillgång

En bostadsrätt är främst en nyttjanderätt och inte ett värdepapper. Därför ska ett företag som har sålt bostadsrätter betala skatt på vinsten. Företaget ska också betala skattetillägg för att ha lämnat oriktig uppgift.
Läs mer här (hela artikeln)
Läs mer: Högsta förvaltningsrätten mål nr 3595-18
Publicerad: 2019-10-22

Får jag fråga mina anställda om de tillhör något fackförbund?

Vi står inför ett beslut om omplacering av en anställd och behöver inför detta beslut få reda på om den anställde är fackligt ansluten. 

Läs mer här
Publicerad: 2019-10-21

Stöd att starta eget kan bli dålig affär

Stöd från Arbetsförmedlingen till personer som avser att starta eget företag riskerar att leda till överskuldsättning, enligt en granskning från Riksrevisionen.

Läs mer här (hela artikeln)
Läs mer: Riksrevisionens rapport
Publicerad: 2019-10-19

Regelefterlevnad efter skattekontroll bättre hos företag med revisor

Företag som varit med om en skatterevision gör mer rätt i framtiden. En ny rapport från Skatteverket visar att effekten av skatterevisionen blir ännu bättre om företaget är äldre än fem år eller har en revisor.
Läs mer här (hela artikeln)
Läs mer: Skatteverkets rapport
Publicerad: 2019-10-15

Efter höstbudgeten – vad händer nu?

Med höstbudgeten är första etappen i samarbetet mellan regeringspartierna, L och C avklarad. Slopad värnskatt och sänkt skatt för pensionärer var de stora dragplåstren. Men även en fortsatt färdriktning mot ökade skatter på miljö. 

Läs mer här
Publicerad: 2019-10-14

Varför vill revisor ha ett engagemangsbesked?

Revisorn har bett om ett engagemangsbesked – vad är det? Läs vad Resultats expert Kim Lavin, auktoriserad revisor svarar.
Revisorn har bett om ett engagemangsbesked. Vad är det och vad används det till?

Läs mer här
Publicerad: 2019-10-10

Ny blankett för att hantera ränteavdrag

Berörs du av reglerna för ränteavdragsbegränsning? Nu har Skatteverket publicerat blankett N9 som i så fall kan vara aktuell för dig.

Läs mer här (hela artikeln)
Läs mer/ladda ner blanketten: Skatteverket - blankett N9​​​​​​​
Publicerad: 2019-10-09 

Sänkt kapitalkrav för aktiebolag ännu närmare

Nu har ytterligare ett steg tagits mot att sänka kapitalkravet för aktiebolagen. Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen och förslaget ser ut att bli verklighet från 1 januari 2020.
Läs mer här (hela artikeln)
Läs mer: Regeringens prop. 2019/20:21 Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag 
Publicerad: 2019-10-08

Lägenhet eller aktieinnehav ger inte väsentlig anknytning

Skatterättsnämnden har nyligen avgjort två fall om väsentlig anknytning. Varken en bostadsrättslägenhet eller ett aktieinnehav har ansetts utgöra väsentlig anknytning till Sverige.
Läs mer här (hela artikeln)
Läs mer: Skatterättsnämnden 57-19/D
Läs mer: Skatterättsnämnden 27-19/D
Publicerad: 2019-10-07

Kom ihåg – viktiga datum för oktober

Missa inga viktiga datum som företagare. Här är Resultats Kom ihåg! för oktober 2019. Du kan också alltid gå in på Skatteverkets sajt och ta reda på exakt vilka datum som gäller för just ditt företag.
Läs mer här