Alingsås Revision - Din näringsverksamhet - Vårt intresse!


Vi är den lokala byrån som sedan mitten av åttiotalet verkar i Alingsås.

Vår stabila och långvariga lokala förankring har skapat förutsättningar för ett gott samarbete med såväl kunder som samarbetspartners.

Engagemang, hög kvalitet och ansvar är ett självklart arbetssätt för oss så att ni som kund kan känna kontinuitet och trygghet.

Närheten till expertis skall vara enkel


Samarbete är en förutsättning för att täcka allas behov av rätt rådgivning.

Alingsås Revision är medlemmar i FAR, branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer & rådgivare.

Vi är även medlemmar i Sverev, som är en sammanslutning av fristående redovisnings-och revisionsbyråer i Sverige. Inom Sverev utförs löpande interna kvalitetskontroller för att säkerställa att varje enskild medlemsbyrå lever upp till den standard som fastställts inom Sverev och som överensstämmer med de kvalitetskrav som International Standards on Auditing (ISA), Standard för redovisningskonsulter (REKO), FAR och lagar ställer på oss.

Vi samarbetar också med DFK International, med huvudkontor i London, för att kunna erbjuda våra kunder även internationella kontakter.

Som kund hos Alingsås Revision kommer detta er till godo genom att vårt arbete blir effektivt, ändamålsenligt och tryggt.

Integritetspolicy


Vi värnar om er integritet och säkerhet. GDPR-lagen för behandling av personuppgifter ställer höga krav på öppenhet och tydlighet kring hur personuppgifter hanteras och sparas.

För att ni ska känna er trygg med hur vi hanterar era personuppgifter har vi samlat informationen om detta i nedanstående två dokument.