Alingsås Revision - Din näringsverksamhet - Vårt intresse!


Vi är den lokala byrån som sedan mitten av åttiotalet verkar i Alingsås.

Vår stabila och långvariga lokala förankring har skapat förutsättningar för ett gott samarbete med
såväl kunder som samarbetspartners.

Engagemang, hög kvalitet och ansvar är ett självklart arbetssätt för oss så att du som kund kan känna
kontinuitet och trygghet.

Närheten till expertis skall vara enkel

Samarbete är en förutsättning för att täcka allas behov av rätt rådgivning.

Alingsås Revision är medlemmar i FAR, branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer & rådgivare.

Vi är även medlemmar i Sverev, som är en sammanslutning av fristående redovisnings-och revisionsbyråer i Sverige.
Inom Sverev utförs löpande interna kvalitetskontroller för att säkerställa att varje enskild medlemsbyrå lever upp
till den standard som fastställts inom Sverev och som överensstämmer med de kvalitetskrav som International
Standards on Auditing (ISA), Standard för redovisningskonsulter (REKO), FAR och lagar ställer på oss.

Vi samarbetar också med DFK International, med huvudkontor i London,
för att kunna erbjuda våra kunder även internationella kontakter.

Som kund hos Alingsås Revision kommer detta dig till godo genom attALIREV stampel
vårt arbete blir effektivt, ändamålsenligt och tryggt.

Copyright ©  2014. Alingsås Revision AB - All Rights eserved.